Utsluss

Vi vill bryta deltagarens livsföring som den sett ut under det aktiva missbruket. Målsättningen är att hon når drogfrihet och utvecklar en ökad autonomi. När deltagaren etablerat en stabil drogfrihet och fungerar i vår reguljära verksamhet, samt upplevs ärlig i sitt arbete med sig själv, upprättar vi tillsammans, och i samråd med remittenten, en utslussplanering.

Av största vikt är att deltagaren under en tids utsluss ges möjlighet att komma in i någon form av sysselsättning som hon finner meningsfull. Detta för att på sikt bli självförsörjande och därmed mindre beroende av inkomst via exempelvis försörjningsstöd eller någon annan form av ekonomiskt bidrag. I detta viktiga arbete har vi ett nära samarbete exempelvis med Arbetsförmedlingen, stiftelsen Activa och Krami. Brokks hus arbetar också med att, tillsammans med deltagaren, hitta lämpliga praktikplatser eller utbildning.