BROKKS HUS

Öppenvård för Män över 18 år med missbruksproblem i Örebro kommun

Lars Ulfvensjö - Statsvetare, KBT-terapeut, Alkohol- och drogterapeut, MI-coach, ÅP-coach och Musikterapeut.