BROKKS HUS

Öppenvård för Män över 18 år med missbruksproblem i Örebro kommun

Susanne Egemar - pedagog, leg psykoterapeut, ansvarig för gruppverksamhet