BROKKS HUS

Öppenvård för Män över 18 år med missbruksproblem i Örebro kommun

Petri Mykkänen -
Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare